Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

Ja dziś Paniom życzę, żeby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać
— Sigmund Freud
Dwóch rzeczy pragnie prawdziwy mężczyzna: niebezpieczeństwa i igraszki. Przeto pożąda kobiety, jako tej najniebezpieczniejszej igraszki.
— Friedrich Nietzsche "Tako rzecze Zaratustra"

March 04 2015

Czasem trzeba zmian by sprostać odpowiedzialności.
— Jotuze - "HEIMAT" (HV/NOON)
Play fullscreen
PRL Dexter

March 02 2015

W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy;
tak wiele rzeczy budzi w nas zaraz przeczucie
straty, że kiedy się je traci – nie ma sprawy.

Trać co dzień coś nowego. Przyjmuj bez obawy
straconą szansę, upływ chwil, zgubione klucze.
W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy.

Trać rozleglej, trać szybciej, ćwicz – wejdzie ci w nawyk
utrata miejsc, nazw, schronień, dokąd chciałeś uciec
lub chociażby się wybrać. Praktykuj te sprawy.

Przepadł mi gdzieś zegarek po matce. Jaskrawy
blask dawnych domów? Dzisiaj – blady cień, ukłucie
w sercu. W sztuce tracenia łatwo dojść do wprawy.

Straciłam dwa najdroższe miasta – ba, dzierżawy
ogromniejsze: dwie rzeki, kontynent. Nie wrócę
do nich już nigdy, ale trudno. Nie ma sprawy.

Nawet gdy stracę ciebie (ten gest, śmiech chropawy,
który kocham), nie będzie w tym kłamstwa. Tak, w sztuce
tracenia nie jest wcale trudno dojść do wprawy;
tak, straty to nie takie znów (Pisz!) straszne sprawy.
— Elizabeth Bishop "Ta jedna sztuka" (tłum. Stanisław Barańczak)

March 01 2015

February 16 2015

Jeśli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać.
— Mark Twain
Reposted bymankaakaatwall-of-flowersohmydeer

February 13 2015

Play fullscreen
EASY
Reposted bypanimrukthereisnogod

February 11 2015

Chasing visions of our futures,
one day we'll reveal the truth,
that one will die before he gets there.
— Daughter - Youth
2956 2f3a 500
DAUGHTER

February 08 2015

Osobno jesteśmy mądrzejsi niż w grupie.
— Ryszard Kapuściński "Lapidarium"
Reposted byconfusioncatchdimomentumieralamStayifyouloveMisqa
2853 8f3f 500
Björk Guðmundsdóttir

February 06 2015

February 05 2015

Nie podoba mi się to.

February 04 2015

January 30 2015

fot. John Kilar
Reposted bylillopop lillopop
Każde dziecko cieszy się z prostych, banalnych rzeczy. Potrafi zachwycić się kolorem trzmiela, czy zapachem kwiatów. Kiedy dorasta, przestaje zwracać na to uwagę. W pewnym momencie, tempo jego życia jest tak ekstremalne, że musi odreagować jedzeniem, uprawianiem seksu, czy czymś w tym stylu. Kiedy tworzymy muzykę, czy projektujemy nasze wizualizacje, powracamy do dzieciństwa. To swego rodzaju forma prostoty i oczyszczenia.
— Michael Sandison (Boards of Canada)
Reposted bymankaa mankaa

January 26 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl